TreeHouse - dynaamisesti kasvatettua markkinointia


TreeHouse on pienille ja keskisuurille yrityksille soveltuva markkinoinnin palvelu, joka tarjoaa kustannustehokkaan ja kätevän tavan markkinoinnin suunnitteluun ja hallintaan. Otamme kokonaisvastuun markkinoinnin kehittämisestä ja toteuttamisesta annetun budjetin puitteissa. TreeHousen avulla kiteytämme kilpailuetutekijät, rakennamme markkinoinnin strategian ja infrastruktuurin, suunnittelemme ja hallinnoimme toimenpiteitä. 


 
Roots+pic.png
 

Viestintästrategia
Mielikuvareviiri 
Kanavasuunnittelu
Seurannan mittarit

 
 
Fruits+pic.png
 

Verkkomarkkinointi
Mainonnan suunnittelu
Myynnin tuki

Viestintä

 
 
Ladders+pic.png
 

Seuranta ja raportointi
Kanavahallinta
Some-hallinta

 

 

 

Jätä tästä yhteydenottopyyntö. Kerromme mielellämme tarkemmin TreeHousen sisällöstä ja hinnoittelusta.